Meny
Søk

Saltvannsakvarium

Webzoo leverer alt du trenger til ditt saltvannsakvarium. Fra anerkjente produsenter som: Deltec, TMC, Aquarium Systems, AI, Sicce, Tunze, Rowa, Jebao, Red Sea,  Ocean Nutrition, Salifert etc. 

Belysning er den viktigste komponenten i saltvann akvariet. De 3 forskjellige lyskilde alternativene, LED, Metalhalogen eller T5 lysrør, fungerer alle sammen for koraller vekst og utfargning. De fors...
Belysning er den viktigste komponenten i saltvann akvariet. De 3 forskjellige lyskilde alternativene, LED, Metalhalogen eller T5 lysrør, fungerer alle sammen for koraller vekst og utfargning. De fors...
Biopellets reaktorer for nedbrytning av fosfat og nitrat. Biopelletsreaktorene baseres seg på fluidezed bed prinsippet hvor biopelletsen beveger seg rundt i reaktoren for maksimal tilførsel av næring...
Biopellets reaktorer for nedbrytning av fosfat og nitrat. Biopelletsreaktorene baseres seg på fluidezed bed prinsippet hvor biopelletsen beveger seg rundt i reaktoren for maksimal tilførsel av næring...
Balling metoden er en enkel og pålitelig metode for å tilføre Kalsium, Magnesium, KH buffer og essensielle sporstoffer på. Metoden benytter 3 flytende blandinger av Kalsium, KH buffer, Magnesium og n...
Balling metoden er en enkel og pålitelig metode for å tilføre Kalsium, Magnesium, KH buffer og essensielle sporstoffer på. Metoden benytter 3 flytende blandinger av Kalsium, KH buffer, Magnesium og n...
Computere og elektroniske målere for overvåking av vannverdier og styring av filtre, lys, vannivåer etc.
Computere og elektroniske målere for overvåking av vannverdier og styring av filtre, lys, vannivåer etc.
Filterposer for plassering av aktivtkull, forsfatmidler, torv etc. i akvariet eller i filtere. Posen gjør det enkelt å justere vannverdiene i akvariet, plasseres i områder med god vann gjenomstrømmn...
Filterposer for plassering av aktivtkull, forsfatmidler, torv etc. i akvariet eller i filtere. Posen gjør det enkelt å justere vannverdiene i akvariet, plasseres i områder med god vann gjenomstrømmn...
Komplette filterløsninger for store akvarium. Webzoo leverer komplette filteranlegg for større akvarier eller reolløsninger. Vi kan levere komplette løsninger basert på dine behov. Ta kontakt fo...
Komplette filterløsninger for store akvarium. Webzoo leverer komplette filteranlegg for større akvarier eller reolløsninger. Vi kan levere komplette løsninger basert på dine behov. Ta kontakt fo...
Fôr til fiskene skal dekke fiskenes behov for næring, vitaminer og mineraler. Våre utvalgte merker holder hva de lover og gir fiskene ett fullgodt tørrfôr som bør kombineres med frossent fôr. Fiskene...
Fôr til fiskene skal dekke fiskenes behov for næring, vitaminer og mineraler. Våre utvalgte merker holder hva de lover og gir fiskene ett fullgodt tørrfôr som bør kombineres med frossent fôr. Fiskene...
Fiskemedisiner og behandlinger Medisiner og produkter til å behandle fisk og koraller for sykdom og pestdyr. Sykdom og pest dyr er en stor utfordring i saltvannsakvarier og må behandles så tidli...
Fiskemedisiner og behandlinger Medisiner og produkter til å behandle fisk og koraller for sykdom og pestdyr. Sykdom og pest dyr er en stor utfordring i saltvannsakvarier og må behandles så tidli...
Fôring av koraller er undervurdert for korallers trivsel, vekst og utfarging. De aller fleste koraller utvikle seg bedre med fôring og noen spesielle arter som f.eks Goniopora, Alvopora og solkorall...
Fôring av koraller er undervurdert for korallers trivsel, vekst og utfarging. De aller fleste koraller utvikle seg bedre med fôring og noen spesielle arter som f.eks Goniopora, Alvopora og solkorall...
Fosfatfiltre for fjerning av avfallstoffet fosfat som er næring til alger i akvariet. Koraller og makroalger benytter en begrenset mengde fosfat til vekst, og alt overskytende fosfat bidrar til et al...
Fosfatfiltre for fjerning av avfallstoffet fosfat som er næring til alger i akvariet. Koraller og makroalger benytter en begrenset mengde fosfat til vekst, og alt overskytende fosfat bidrar til et al...
For høy temperatur i saltvannsakvarier en en kritisk faktor for trivsel og overlevelse på koraller. Kjøling kan løses hovedsaklig på 2 metoder, vifter som blåser over overflaten eller kjølemaskiner s...
For høy temperatur i saltvannsakvarier en en kritisk faktor for trivsel og overlevelse på koraller. Kjøling kan løses hovedsaklig på 2 metoder, vifter som blåser over overflaten eller kjølemaskiner s...
Webzoo fører mange typer stein til saltvannsakvariet. Vi har innkjørt levende stein som umiddelbart starter nedbryting av ammoniakk, nitritt og nitrater. Vi har også flere typer tørr "levende stein" ...
Webzoo fører mange typer stein til saltvannsakvariet. Vi har innkjørt levende stein som umiddelbart starter nedbryting av ammoniakk, nitritt og nitrater. Vi har også flere typer tørr "levende stein" ...
Nivåføler - Nivåsensor - Nivåvakt Nivåfølere er et viktig hjelpemiddel for akvarier med sump. Korrekt vannmengde i sumpen er viktig for å opprettholde saltnivået i vannet og for at teknisk utsty...
Nivåføler - Nivåsensor - Nivåvakt Nivåfølere er et viktig hjelpemiddel for akvarier med sump. Korrekt vannmengde i sumpen er viktig for å opprettholde saltnivået i vannet og for at teknisk utsty...
Vi fører en rekke akvariemodeller fra flere av verdens ledende produsenter. Komplette løsninger fra 15 liter til 650 liter, i tillegg skreddersyr vi løsninger etter dine ønsker og drømmer.
Vi fører en rekke akvariemodeller fra flere av verdens ledende produsenter. Komplette løsninger fra 15 liter til 650 liter, i tillegg skreddersyr vi løsninger etter dine ønsker og drømmer.
Sumpen er hjertet i de fleste saltvannssystemer, hvor alt av behandling av vannet foregår. Her plasseres skummer, fosfatfilter, kalkreaktor, nitratfilter etc. Vi tilbyr både ferdige løsninger fra vår...
Sumpen er hjertet i de fleste saltvannssystemer, hvor alt av behandling av vannet foregår. Her plasseres skummer, fosfatfilter, kalkreaktor, nitratfilter etc. Vi tilbyr både ferdige løsninger fra vår...
Aktivt kullfiltre benyttes til å filtrere bort avfallsstoffer, neslegifter, medisin rester og organisk matreriale fra vannet. Med bruk av Aktivtkull får du krystallklart vann, redusert algevekst og f...
Aktivt kullfiltre benyttes til å filtrere bort avfallsstoffer, neslegifter, medisin rester og organisk matreriale fra vannet. Med bruk av Aktivtkull får du krystallklart vann, redusert algevekst og f...
Aktivt kull benyttes til å filtrere bort avfallsstoffer, neslegifter, medisin rester og organisk matreriale fra vannet. Med bruk av Aktivtkull får du krystallklart vann, redusert algevekst og fjerne...
Aktivt kull benyttes til å filtrere bort avfallsstoffer, neslegifter, medisin rester og organisk matreriale fra vannet. Med bruk av Aktivtkull får du krystallklart vann, redusert algevekst og fjerne...
Tilsettningsstoffer er livsviktige for å opprettholde korrekte vannverdier i akvariet. Ubalanse i vannverdiene gir ett meget ustabilt akvarie med muligheter for store pH svinginger etc, feil i Calsiu...
Tilsettningsstoffer er livsviktige for å opprettholde korrekte vannverdier i akvariet. Ubalanse i vannverdiene gir ett meget ustabilt akvarie med muligheter for store pH svinginger etc, feil i Calsiu...
Kalsium er den viktigste byggesteinen i et korallrevsakvarie. Alle steinkoraller binder kalk i fra vannet til kroppsskjelettet. Det er 4 metoder å tilføre kalsium til akvarievannet på. Kalkr...
Kalsium er den viktigste byggesteinen i et korallrevsakvarie. Alle steinkoraller binder kalk i fra vannet til kroppsskjelettet. Det er 4 metoder å tilføre kalsium til akvarievannet på. Kalkr...
Korallgrus - Korallsand Korallgrus og Aragonit til bunnsubstrat i akvariet og til deep-bed refugium etc. Webzoo har et stort utvalg av tørr korallsand og "levende sand" som inneholder millione...
Korallgrus - Korallsand Korallgrus og Aragonit til bunnsubstrat i akvariet og til deep-bed refugium etc. Webzoo har et stort utvalg av tørr korallsand og "levende sand" som inneholder millione...
Produkter til liming og oppbygging av korallrevet og produkter til å fragge koraller mm.
Produkter til liming og oppbygging av korallrevet og produkter til å fragge koraller mm.
Ultrafiolett bestråling (UV-C) er den mest effektive måten å sterilisere vann på samtidig som det er skånsomt for fisk, reker snegler osv. Ingen kjemikalier er involvert og det er ingen risiko for f...
Ultrafiolett bestråling (UV-C) er den mest effektive måten å sterilisere vann på samtidig som det er skånsomt for fisk, reker snegler osv. Ingen kjemikalier er involvert og det er ingen risiko for f...
UV-lysrør bør byttes mellom 9-12 mnd. mellomrom for å opprettholde funksjonen på UV-Filtret. UV filtrene avgir lys (elektromagnetisk stråling) i området kalt UVC med bølgelengde 220 - 300nm. Ettersom...
UV-lysrør bør byttes mellom 9-12 mnd. mellomrom for å opprettholde funksjonen på UV-Filtret. UV filtrene avgir lys (elektromagnetisk stråling) i området kalt UVC med bølgelengde 220 - 300nm. Ettersom...
Nitrat filtere for reduksjon av Nitrat NO3 i akvariet. I akvarier med stor fiskebestand blir det for høye konsentrasjoner av NO3 for korallenes trivsel, spesielt SPS og LPS. Nitratfiltre er enkle å h...
Nitrat filtere for reduksjon av Nitrat NO3 i akvariet. I akvarier med stor fiskebestand blir det for høye konsentrasjoner av NO3 for korallenes trivsel, spesielt SPS og LPS. Nitratfiltre er enkle å h...
Den mest effektive metoden for nedbrytning av nitrit som finnes på markedet idag. En positiv bieffekt er at den medvirker effektivt til bekjempelsen av hvitprikk i akvariet.
Den mest effektive metoden for nedbrytning av nitrit som finnes på markedet idag. En positiv bieffekt er at den medvirker effektivt til bekjempelsen av hvitprikk i akvariet.
Osmose filter - Omvendt osmose - RO Omvendt osmosefilter for rensing av tappevann. Filteret fjerner 95 - 99% av alle oppløste salter, bakterier, organiske stoffer og mineraler i vannet.
Osmose filter - Omvendt osmose - RO Omvendt osmosefilter for rensing av tappevann. Filteret fjerner 95 - 99% av alle oppløste salter, bakterier, organiske stoffer og mineraler i vannet.
Membraner, forfiltre, krantilkoblinger, TDS målere, kullfiltre og reservedeler til osmosefiltre.
Membraner, forfiltre, krantilkoblinger, TDS målere, kullfiltre og reservedeler til osmosefiltre.
Ozon øker redox potensialet i akvariet og øker effekten på skummeren. Ozon komprimerer nitrit og ammoniakk, dreper frittsvevende parasitter/bakterier noe som fører til mindre risiko for sykdom. Komp...
Ozon øker redox potensialet i akvariet og øker effekten på skummeren. Ozon komprimerer nitrit og ammoniakk, dreper frittsvevende parasitter/bakterier noe som fører til mindre risiko for sykdom. Komp...
Proteinskummeren er "hovedfiltret" i ett saltvannssystem. Skummeren binder proteiner til luftbobler som stiger opp i reaktorrøret og ut av skummeren. God skumming er meget viktig i akvarier med en st...
Proteinskummeren er "hovedfiltret" i ett saltvannssystem. Skummeren binder proteiner til luftbobler som stiger opp i reaktorrøret og ut av skummeren. God skumming er meget viktig i akvarier med en st...
Salt for produksjon av saltvann til alle typer saltvannsakvarium og korallrevsakvarium. Vi har flere typer salt hvor du kan få: Salt med forhøyet mengde sporstoffer Salt som gir tilnærme...
Salt for produksjon av saltvann til alle typer saltvannsakvarium og korallrevsakvarium. Vi har flere typer salt hvor du kan få: Salt med forhøyet mengde sporstoffer Salt som gir tilnærme...
Saltmålere - Refraktometer - Hydrometer Den absolutt viktigste verdien du må ha kontroll på i ditt akvarie. Vi anbefaler deg å benytte en meget nøyaktig saltmåler for å unngå problemer som har...
Saltmålere - Refraktometer - Hydrometer Den absolutt viktigste verdien du må ha kontroll på i ditt akvarie. Vi anbefaler deg å benytte en meget nøyaktig saltmåler for å unngå problemer som har...
Testing av vannverdiene i ett korallrevsakvarie er meget viktig for korallenes trivsel og utfarging. Algeproblemer kommer kun når vannverdiene er feil og testing for å koriggere vannverdiene er den v...
Testing av vannverdiene i ett korallrevsakvarie er meget viktig for korallenes trivsel og utfarging. Algeproblemer kommer kun når vannverdiene er feil og testing for å koriggere vannverdiene er den v...
Sirkulasjonspumper benyttes som regel som returpumper fra sumpen eller som matepumper til teknisk utstyr, som f.eks. kalkreaktor, fosfatfiltre, kjølemaskiner etc.
Sirkulasjonspumper benyttes som regel som returpumper fra sumpen eller som matepumper til teknisk utstyr, som f.eks. kalkreaktor, fosfatfiltre, kjølemaskiner etc.
Streampumper for kraftige vannbevegelser i akvariet med lavt energi forbruk.
Streampumper for kraftige vannbevegelser i akvariet med lavt energi forbruk.
Doseringspumper for tilførsel av balling, sporstoffer og korallfôr etc.
Doseringspumper for tilførsel av balling, sporstoffer og korallfôr etc.
Kategorien inneholder alle de uunværlige tingene vi trenger til å drifte våre akvarier på enkel og bekvem måte.
Kategorien inneholder alle de uunværlige tingene vi trenger til å drifte våre akvarier på enkel og bekvem måte.
Inkl mva
Handlekurv Handlekurv
Ingen varer i kurven
Bestselger
Luftslange 4-6 mm pris per meter

Transparent luftslange for luftfiltre og luftpumper etc. Slangen er 4 mm innvendig og 6 mm utvendig. Selges i hele meter. Bestiller du 5m får du 1x5m.

Innlogging
Informasjonskapsler
X
Vi bruker informasjonskapsler. Dersom du fortsetter å bruke denne siden godtar du at informasjonskapsler blir brukt.